Wij zijn de bewegingsagoog

Movere is de overkoepelende vakvereniging voor de Bewegingsagoog in Nederland.
Movere behartigt belangen voor iedereen die vanuit een Bewegingagogische achtergrond een functie vervult. Waarbij mensen in beweging brengen de kern van het vak is.
2.png

Onze pijlers

Movere; De rugsteun door en voor de bewegingsagoog. Wij bewegen bewegingsagogie naar een hoger plan. Door als visionair te opereren in een gebied met een steeds groter maatschappelijk belang. Met verenigen, profilering en deskundigheidsbevordering als basis. Maar wat betekent dit nu voor jou? Waar draagt jouw lidmaatschap nu concreet aan bij en wat levert dit voor voordelen op voor jou als lid?
Vriendschap

Het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Het uitwisselen van kennis via social media en de website.

 

Het verbinden van verschillende werkvelden.

 

Image by Matt Ridley

Het opzetten van een taak/ functieomschrijving en een waarderingsomschrijving.

Het vertegenwoordigen van de Bewegingsagoog bij landelijke organisaties; Social media inzetten als platform om Bewegingsagogen een podium te geven.

 Onderzoek initiëren waarbij de effectmeting van bewegingsagogie op korte- en langere termijn helder wordt.

Vraag een Expert

Inzetten scholing voor onderhoud vakbekwaamheid.

Trainingen en cursussen faciliteren voor ontwikkeling vakbekwaamheid.

 

Symposia, themabijeenkomsten en Webinars organiseren.

Onze Thema's

Wij schrijven interessante blogs en artikelen over het vak bewegingsagogiek 
Wij spreken interessante sprekers over thema's die relevant zijn voor de bewegingsagoog.
Wij en ons leden vlogen regelmatig met als doel elkaar te inspireren.
5.png
 

Contact

Kamer van koophandel: 69119643

Tel: 06-15505256

movere@vakverenigingbewegingsagogie.nl

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
Movere-logo-website.png

Thanks for submitting!