6.png

Vaak gesteld vragen

Vraag 1
Welke functiewaardering schaal is passend bij de bewegingsagoog?

Dit is een van de meest gestelde vragen!

Dit is een lastige vraag, uit een eerdere peiling via facebook is naar voren gekomen dat 77% van ons MBO geschoolde leden/volgers in schaal 45 zit, 12% in schaal 40, 8% in schaal 50, en 2% in overig.

Op basis van het gemiddelde zouden we kunnen zeggen dat schaal 45 het meest voorkomend is.

Echter verschillende zorginstellingen zitten in verschillende fases van ontwikkeling, hebben verschillende hulpvragen en of verwachtingen van het vak bewegingsagogiek. Het is daarom belangrijk om met het managementteam in kaart te brengen welke verwachtingen er zijn en heldere kaders te schetsen.

Ook is het afhankelijk van de doelgroep en natuurlijk de cao waar men onder valt.

Het FWG Document opgesteld in opdracht van Movere heeft nu al veel bewegingsagogen geholpen in het adequaat bepalen van een gepaste schaalindeling, in het herijkingsproces. En het heeft bewegingsagogen geholpen bij de onderhandeling tijdens het voorwaardengesprek. Wij zijn er trots op, 

Vanuit de vakvereniging adviseren we bewegingsagogen en zorginstellingen om schaal 45 als minimum aan te houden.

Laat ons weten hoe jullie hierin staan?
#FWG #bewegingsagogie

1640848282031.jfif

Vraag 4
Bewegingsagogie & fysiotherapie; een complementaire relatie!

Het vak bewegingsagogie bestaat al sinds de jaren 60 en wat hebben we vele mijlpalen met elkaar mogen vieren!

In al deze jaren hebben we ons zelf mogen bewijzen naar onze deelnemers maar ook collega’s en managementteams door heel Nederland! (En vast ook in het buitenland).

De centrale vraag was (en is nog steeds):
‘Wat is de meerwaarde van bewegingsagogie’?

We hoeven ons gelukkig steeds minder in te spannen om uit te leggen dat bewegen een positief effect heeft op het mens zijn. Het accent is verlegd naar:

■Welke hulpverlener is passend bij welke soort hulpvraag?
■Welke beweeginterventies zetten we in bij welke hulpvragen?
■Welke formatie is gewenst om de hulpvragen bij een worstcasescenario adequaat aan te kunnen?
■Welke functiewaardering schaal is passend bij de bewegingsagoog?

Vandaag willen wij vraag 1 met jullie doornemen: Welke hulpverlener is passend bij welke soort hulpvraag?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen wij aantal zaken eerst te verkennen namelijk:

■Welk domein omvat de hulpvraag?
■Wat is de complexiteit van de hulpvraag?
■Zijn er contra-indicaties?

Als we naar de mens kijken en de literatuur doornemen dan zien we dat professionals zich bezighouden met een holistische benadering ofwel een integrale kijk hebben, op het mens zijn. Wij hebben het dan over een bio-psychosociale benadering.

Het bio psychosociale model werd voor het eerst als concept opgesteld door George Engel in 1977. En George Engel laat ons weten dat indien wij iemands medische toestand of welzijn willen begrijpen, wij niet alleen de biologische factoren moeten onderzoeken maar dus ook de psychologische en sociale factoren.

Zo onderscheiden wij 3 soorten hulpvragen: gericht op de ziekte (cure), gericht op gedrag (preventie) en gericht op kwaliteit van leven (care).

Het is een goede stap om onszelf de vraag te stellen in welk domein wij van meerwaarde kunnen zijn. Het goede antwoord is moeilijk te geven, want we streven er allemaal naar om alle vakjes af te vinken, echter kan je niet de deskundige zijn op al deze gebieden. En daarom is het noodzakelijk om interdisciplinaire samenwerking op te zoeken binnen jouw team/organisatie.

Om toch enig antwoord te kunnen geven op de vraag welke hulpverlener bij welke soort hulpvraag past, willen we eerst de verschillen in ons raamwerk naar voren halen.

Zoals jullie hieronder zien (in de foto) zie je dat de bewegingsagoog 4 modaliteiten kent en deze modaliteiten maken allemaal gebruik van bewegen echter is het in een oogopslag te zien dat deze vormen van bewegen de fysiotherapie niet in de weg staan en andersom ook niet!

Beide zijn complementair!
Waar ontstaat de verwarring volgens jullie?
Laat het ons weten, waar denken jullie dat er winst te behalen valt?

#bewegingsagogie #fysiotherapie #complmentair #samenwerken

1639062352170.jfif

Vraag 7
Er werd aan ons gevraagd hoe complementair is de bewegingsagoog naar andere disciplines...

Onze veelzijdigheid en laagdrempeligheid maakt dat wij veel disciplines kunnen ondersteunen.

Bewegingsagogen
• Intensiveren
• Stimuleren
• Continueren
• Adviseren

Bewegingsagogen intensiveren behandelplannen van collega’s door continuïteit te borgen bij gebrek aan therapietrouw rekening houdend met contra-indicaties. Of juist de focus verleggen naar de mogelijkheden en van daaruit het herstelproces verbeteren.

Bewegingsagogen stimuleren mensen om deel te nemen aan leefstijltrajecten, beweegarrangementen maar trachten ook bewustwording te creëren... in het teken van preventie!

Bewegingsagogen blijven zich inzetten voor kwetsbare mensen die uitbehandeld zijn of waarvan de behandeling niet aan heeft geslagen. Ze blijven denken in mogelijkheden.

Bewegingsagogen adviseren hoe beweging en gedrag elkaar kunnen beïnvloeden. En hoe je op het gebied van bewegingsgedrag mensen kunt uitdagen zonder hen over te belasten.

Alles is bewegen en bewegen is leven!
En samen komen we verder!

#allesisbewegen #interdiciplnairesamenwerking #Bewegingsagogie

1634631331185.jfif

Vraag 2
Hoeveel FTE bewegingsagogie per hoeveel bewoners?

Een bewegingsagogische jaarplanning bestaat uit 3 niveaus: 
Op microniveau worden er individuele & groepsinterventies op dagelijkse basis aangeboden. Op mesoniveau organiseert de bewegingsagoog allerlei evenementen om bewustwording m.b.t gezondheidsbevorderend gedrag te vergroten. En op macroniveau wordt het beleid aangescherpt om zoveel mogelijk impact te creëren. 
 
Om hierop adequaat te kunnen anticiperen is het aan te raden dat organisaties (Managementteams) een stevig fundament hebben op het gebied van bewegingsagogische inzet. 
 
Wij komen tot de volgende indeling. Wat vinden jullie?

1FTE per 50 bewoners is gebaseerd op aantal factoren namelijk: 
 
■ De beweegnorm 
■ Sociale betrokkenheid (groepsarrangementen) 
■ Signaal gedrag (intensieve begeleiding sessies) 
■ Project leiding & Evenementen organiseren 


De verdeling gebaseerd op 36 uur per week 
 
■ 5 x1.5 uur per groepstraining per week per beweginsgagoog (voorbereiding, uitvoering en evaluatie) 7.5 uur per week 
■ 30 min per sessie per bewoner per week per bewegingsagoog (voorbereiding, uitvoering en evaluatie) 
24 uur per week gebaseerd op 50 bewoners. 
■ 4.5 uur per week voor overleg & overstijgende taken. 
 
Zo heeft elke bewoner 1 sessie persoonlijke begeleiding, 1 sessie groepsinterventie en heeft de bewegingsagoog wekelijks de tijd om aandacht te schenken aan projecten. 
 
Zou dit een verantwoord en haalbaar verdeling kunnen zijn? Hoe kijken jullie hier tegen aan?

#FTE #inzet #bezetting #bewegingsagogie

1640678650128.jfif

Vraag 5
Welke bijscholing mogelijkheden zijn er?

We moeten helaas concluderen dat inhoudelijke bijscholingen gericht op bewegingsagogie schaars zijn. Het is daarom handig anders te gaan denken, hiermee bedoelen we denken in competenties en niet in bijscholingen.

Welke vaardigheden zou je graag willen beheersen dan wel verbeteren?

Voor de bewegingsagoog is het noodzakelijk om hulpvragen te kunnen beantwoorden, hulpvragen die een bewegingsagoog behandelt gaan vaak over gedrag en dat gedrag uit zich in verschillende thema’s zoals leefstijl, motivatie, weerbaarheid, assertiviteit, teambuilding, sportevenementen etc.

Het is dan ook een goed idee om rond te kijken naar bijscholingen die te maken hebben met thema’s die je bezighouden. Zo ben je iets minder afhankelijk van het aanbod.

Hieronder een aantal vragen die je jezelf kunt stellen voor dat je je zoektocht start:

1.Is het een persoonlijke wens om bij te scholen? Of is het een verwachting van ….

2.Welke gedrag probeer je te beïnvloeden binnen jouw werkdomein?

3.Bij wie probeer je het gedrag te beïnvloeden deelnemer, omgeving, collega’s, management?

4.Wie heb je nodig om deze gedragsverandering voor elkaar te krijgen?

5.Welke competenties beheers je en welke nog niet?

Vanuit Movere raden we de volgende websites aan.
Goed om te weten dat je als lid van Movere verschillende kortingen hebt op diverse opleidingen.

https://www.start2move.nl/
https://lnkd.in/e4nrYCJP
https://lnkd.in/dP5UweT
www.present-coaching.nl
www.sherborne.nl
www.bokscoaching.nl
www.athleticskillsmodel.nl
www.chivo.nl

Kijk ook naar het aanbod van:
www.Studiearena.nl
www.congressenmetzorg.nl
www.nursing.nl

Als er vragen zijn aarzel niet en stuur ons een bericht.
Zijn we wat vergeten? Laat het ons dan ook even weten

#levenlangleren #bewegingsagogie #bijscholing #competentie

1635931308788.jfif

Vraag 8
Er werd aan ons gevraagd hoe complementair is de bewegingsagoog naar andere disciplines...

Er werd aan ons gevraagd wat een bewegingsagoog doet...

De bewegingsagoog doet veel, het is niet te bevatten in een post, artikel of een boek. Best gek eigenlijk want de glimlach op het gezicht van onze deelnemers zegt vaak meer dan genoeg.

Maar hieronder een poging!

Wij inspireren en informeren bewoners, familie, collega's en het management op het gebied van gezondheid bevorderend gedrag zoals bewegen, stoppen met roken, gevarieerd en lekker eten, alcoholgebruik matigen en stressbestendigheid bevorderen. 

Wij helpen met het inventariseren en implementeren van bewegingsgerichte zorg, onderwijs en maatschappij. Door onze praktische blik en veelzijdigheid kunnen wij trends goed in de gaten houden en er ook tijdig op inspelen.

Wij versterken de persoon
Wij vergroten het leefplezier
Wij verbinden de mens

Oftewel; Wij doen veel en het werkveld vraagt steeds meer, de hulpvragen worden complexer en de rol van de bewegingsagoog wordt steeds zichtbaarder.

Dat is een goed teken! 

#inclusie #bewegingsagoog #doetveel

1634573457156.jfif

Vraag 3
Welke beweeginterventies zetten we in bij welke hulpvragen?

Zoals je kon lezen in onze vorige post waren er 3 soorten hulpvragen:

– Gericht op ziekte (cure)
– Gericht op gedrag (preventie)
– Gericht op kwaliteit van leven (care).

Heel belangrijk om te vermelden is dat alle beweegprofessionals hier mee te maken hebben en alle mensen te maken hebben met dezelfde principes, wetmatigheden en basisbehoeften.

De bewegingsagoog richt zich alleen op kwetsbare mensen. Dit maakt ons naast een beweegprofessional ook een agogisch hulpverlener.

Het vak bewegingsagogie biedt ons een raamwerk die gebaseerd is op een aantal theorieën en methodieken.

Ook belangrijk om te weten is dat alle mensen twee kanten op kunnen met bewegen; namelijk de gezondheidskant maar ook de vitaliteitskant. Aan beide kanten is bewegingsagogie mogelijk een onderdeel van een totaal behandelplan, maar kan ook een op zichzelf staand begeleidingstraject zijn.

Wanneer men te maken heeft met specifieke doelgroepen is het noodzakelijk om de landelijke richtlijnen en adviezen aan te houden. Daarnaast dien je als bewegingsagoog ten alle tijden het agogisch redeneren toe te passen.

Chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes milities, coronair lijden, CVA etc, maar ook progressieve stoornissen en ziektes zoals: Neurocognitieve stoornissen, kanker, depressie, persoonlijkheidsstoornissen etc. vereisen een specifieke manier van begeleiding op de LECS-componenten.

Welke beweeginterventie je inzet is een keuze die afhankelijk kan zijn van aantal zaken:

■ Doelgroep:
Leeftijd
Sociaaleconomische status
Acute trauma’s
(Chronische) aandoeningen
(Progressieve) stoornissen
Ziektes

■ Hulpvraag:
Care
Cure
Preventie

■ Evidentie beoordeling:
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Goed onderbouwd
Goed beschreven


Met deze mogelijkheden kunnen we tot een goed behandelplan komen. Let op contra indicaties zodat deelnemers het maximale uit de interventies kunnen halen.

#bewegingsagogie #leefstijl #vitaliteit #Interventies

1640603128000.jfif

Vraag 6
Welke methoden gebruiken bewegingsagogen?

Een van de lastigere vragen om te beantwoorden. Feitelijk gezien maakt een bewegingsagoog gebruik van verschillende methoden afhankelijk van zijn of haar doelgroep.

Aangezien de bewegingsagoog met alle kwetsbare doelgroepen in aanraking komt zal de bewegingsagoog zijn bewegingsagogische methoden in de rugzak aan moeten vullen met verdere methoden om de hulpvragen van zijn of haar doelgroep in kaart te brengen en te beantwoorden.

In de basis dient een bewegingsagoog een cyclus te doorlopen tijdens de anamnese om de hulvraag te onderzoeken, te verhelderen en te beantwoorden. De bewegingsagoog richt zich op bewegingsgedrag ofwel op de drie L’s: het Lichaamsplan, Lichaamsbesef en Lichaamsbeeld.

Bij het lichaamsplan horen alle fysieke testen die gevalideerd en betrouwbaar zijn om de belasting en belastbaarheid van de bewegingseigenschappen en functionaliteit van het lichaam in kaart te brengen.

Bij het lichaamsbesef horen alle oriëntatie en sensibiliteit testen die gevalideerd en betrouwbaar zijn om het vermogen van het interpreteren en verwerken van zowel interne als externe signalen te toetsen.
Bij het lichaamsbeeld horen alle motivatie en coping testen die gevalideerd en betrouwbaar zijn om de waardering van het geheel aan psychologische processen, gedragingen en uiterlijke kenmerken in kaart te brengen.

De bewegingsdiagnostische tools zijn:
1. Vaardigheidstesten
2. Kwantitatieve motorische testen
3. Kwalitatieve motorische testen
4. Vragenlijstmethoden
5. Observatiemethoden

Het is belangrijk om als bewegingsagoog de focus tijdens de anamnese te leggen op hanteerbaar bewegingsgedrag. Mochten uit jouw onderzoeksresultaten afwijkende uitkomsten komen dan is dit een indicatie om een specialist in te schakelen.

Beweeggedrag is alle fysieke activiteit of juist het ontbreken van fysieke activiteit bij mensen. Alle fysieke activiteiten hebben per definitie invloed op het lichaam, ons psyche en de omgeving.

Zien jullie kansen in het ontwikkelen van een overkoepelende methode die zich richt op het bewegingsagogische werkveld?
Wij zijn benieuwd naar jullie aanvullingen en ideeën.

#bewegingsagogie #methodischwerken #meetinstrumenten

1635758825416.jfif